Výklad energetického otisku, konzultace

Vyklad energetickeho otiskuNaše energetické pole – naše aura ovlivňuje způsob, jakým vnímáme svět, jak na něj reagujeme i to, co do svého života „přitahujeme“ a jaké volby činíme.

Nejde však pouze o to, co chce naše osobnost (mít hezké vztahy, být zdravý, být finančně zajištění, dělat, co nás baví atd. – zkrátka samá „pozitiva a sociální jistoty“ 😉 ), ale také o to, co do svého života přitáhnout máme.
Emoční – energetické otisky, které mají základ v limbickém otisku, jsou jedinečnou mapou každého člověka – jsou v nich „otisknuty“ všechny tzv. neúplné zážitky, kterými jsme kdy prošli (nejen v tomto životě) a které do našeho života přitahují situace, zkušenosti a prožitky, díky kterým máme možnost „neúplné zážitky“ plně prožít – tedy až do stavu skutečného přijetí. Tím se od emočního otisku odpoutáváme a uvolňujeme ho ze svého energetického pole.

Různé emoční otisky nás mohou vést ke zpracování a přijetí jednoho a téhož, stejně tak přijetí a uvolnění nějakého emočního otisku nás vede nebo připravuje na přijetí a uvolnění dalšího.

Energetický otisk vycházející z otisku limbického nás drží ve vzorech souvisejícími s tím, čemu jsme se zde na Zemi chtěli energeticky věnovat, učit se a skrze co jsme si naplánovali otevřít se sami sobě a energii lásky, přijetí, soucitu, porozumění a jasnosti.

Všechny nemoci, zdravotní potíže i potíže v dalších oblastech života pramení v emočních otiscích a z myšlenkových vzorců, které z nich vznikají nebo je v nás emoční otisky udržují. Při řešení potíží a léčení nemocí je třeba se zaměřit nejen na podporu těla fyzického, ale také se otevřít změně na úrovni těla mentálního a emočního.

Způsob výkladu nebo harmonizace energetického pole, který nabízím, je zaměřený na zvědomování nevědomých emočních otisků a vzorců chování a jejich uvolňování nebo vyjasnění a podporu záměrů v souladu s cestou srdce.

Jakým způsobem výklad probíhá

Vše může probíhat plně on-line – můžeme se domlouvat přes e-mail nebo telefon, výklad je zpracovaný písemně a zasílán e-mailem, esence a náramky Českou poštou.

Výklad zahrnuje i následné doplňující otázky.

Rozsah výkladu

Cena výkladu zahrnuje jedno téma, většinou se samozřejmě v tématu dotýkáme i témat jiných, ale obecně jedno téma – jeden výklad. Máte-li pocit, že nevíte, na které téma se zaměřit nebo od které začít něco řešit, můžeme to domluvit společně (je možné i více témat – výkladů najednou).

Přesný rozsah výkladu dopředu nelze určit, ve výkladu uvedu vše, co cítím, že uvést mám a máte vždy možnost na doplňující otázky, které se v souvislosti s ním mohou objevit. Protože výklad není ve většině případech pouze jednostranným „aktem“ z mé strany, ale jde před i po jeho vyhotovení o vzájemnou interakci, je aktuální výklad brán za ukončený po vyjasnění souvisejících otázek ze strany klienta.

V případě zájmu o esenci nebo náramek k tématu výkladu, připravuji je po jeho ukončení, jsou tedy tvořeny v propojení na vaše aktuální energetické pole, ve kterém po výkladu dochází ke změnám. Esence a náramky Rozkvést – Harmony with heart pomáhají vnímat a uvolňovat emoční otisky, které s daným tématem souvisí a energeticky nám pomáhají projít potřebnými změnami a otevírají nás porozumění svého své intuice – intuitivní aromaterapie.

Cena:

  • 1.500,- Kč – výklad energetického otisku
  • 2.100,- Kč – výklad včetně esence Extrakt
  • 800,- Kč – esence Extrakt

Za samozřejmost považuji diskrétnost, stejně jako ochranu osobních údajů a svěřených informací.

I v případě, že je součástí výkladu jiná osoba než osoba, která o výklad žádá, vždy je výklad zaměřený na toho, kdo si výklad pro sebe objednal – mého klienta. Případným dalším lidem v „příběhu“ klienta se věnuji pouze v provázáním s klientovo energetickým otiskem, tedy řešíme klienta, nikoli jiné osoby (včetně partnerského výkladu).

V případě zájmu se na mě obraťte na e-mail sarmova.petra@gmail.com

 

 

 

 

 

Rubriky Moje nabídka | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výklad energetického otisku, konzultace

Komentáře nejsou povoleny.